Varme i tregulv

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange velger å legge tregulv i nybygg, og når gamle boliger rehabiliteres. Samtidig foretrekker stadig flere alle fordelene som oppnås med en skjult elektrisk gulvvarmeløsning. DEVI som er Europas ledende produsent av elektriske gulvvarmesystemer og termostater tilbyr flere løsninger for varme i tregulv uten at man trenger å støpe inn varmekablene.

Devicell DRY er polystyrenplater belagt med aluminium, spesielt utviklet for bruk under parkett. Platene gir god isolasjon mot underlaget og dermed minimalt energitap. Aluminiumen har freste spor for nedlegging av varmekabel og er tykk nok til at varmen distribueres optimalt under tregulvet.

Devifoil varmefolie er et alternativ til Devicell DRY som brukes der lav byggehøyde er spesielt viktig, for eksempel ved rehabilitering. Uansett hvilket alternativ som velges er det viktig at man bruker en Devireg termostat med kombinasjonsmuligheten romføler/gulvføler slik at man kan sette en maksimumsbegrensning på gulvvarmen. Tregulv, parkett og laminat tåler for eksempel maks. 27 °C.

På DEVI sine hjemmesider finner du mer informasjon om Devicell DRY, Devifoil og Devireg termostater.

Bjelland Elektro hjelper deg
Installering av gulvvarme er et område som krever fagfolk og fagkunnskap. Derfor skal montering og tilkopling av elektrisk gulvvarme alltid utføres av en autorisert/registrert el-entreprenør. La oss hjelpe deg så du får en løsning som dekker ditt varmebehov.

Velger man å installere gulvvarme velger man samtidig en varmeløsning som gir mange fordeler:

Med elektrisk gulvvarme kan romtemperaturen senkes 1-2 °C, da varmen kommer fra gulvet og stiger oppover i rommet. Dette gir energiøkonomi uten at det går på bekostning av komfort og velvære. Gulvvarmen kan i tillegg styres effektivt med intelligente termostater som gir mulighet for å senke temperaturen periodevis, for eksempel om natten og i dagtimene når familien ofte ikke oppholder seg i boligen.

Komfort og velvære
Gulvvarme fordeler varmen jevnt i hele rommet og fungerer som èn stor vannrett radiator. Andre oppvarmingskilder gir konsentrert varme fra punktvise steder i rommet, noe som gir ujevne temperaturer i rommet. Med gulvvarme oppnår man den ultimative varmekomfort med deilig varme rundt føttene og behagelig varme i hodehøyde.

Ingen støvforbrenning

Man unngår synlige rør og radiatorer som samler støv, og den lave grad av luftbevegelse gjør også at det praktisk talt ikke føres støv gjennom luften.

Møbleringsfrihet

De fleste setter stor pris på den store møbleringsfriheten som oppnås ved en skjult varmekilde som elektrisk gulvvarme.

Vedlikeholdsfritt

Har man først installert gulvvarme slipper man å tenke på rengjøring og vedlikehold da hele anlegget er skjult.

Miljøvennlig

Den eneste rene energiform er elektrisiteten, det vil si at den ikke forurenser luften.