Farlig å leke elektriker i eget hus

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det egentlig så vanskelig å koble noen stikkontakter? Mange mener det er praktisk å kunne fikse noen småting i eget hjem, men det kan koste både liv og penger å leke hobbyelektriker.

Ny merking
Fra 1. juli skal alt elektrisk utstyr merkes med «skal kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet» i de tilfeller folk ikke skal montere selv.
Til nå har elektrisk installasjonsutstyr blitt solgt fritt i butikkene. Men at du får kjøpt utstyret betyr ikke at du kan gjøre arbeidet selv. skj?teledningkaos

Dødsulykker

Det verste du kan gjøre er å koble jordledningen feil slik at den blir spenningsførende. Spesielt farlig er det i rom der det renner vann, som i badet, der du i verste fall kan få strøm i deg når du tar på kranen eller står i dusjen. Dette har ført til dødsulykker, advarer Olsen.

Bor du i hus bygd før 1991, bør du være ekstra oppmerksom. I disse husene finnes det ikke alltid jordfeilbryter, som kobler ut strømmen før den får mulighet til å gjøre skade.

Får man en elektriker uten autorisasjon til å jobbe for seg og huset brenner ned, risikerer man en avkorting på forsikringssummen, sier Olsen.

Nytt prosjekt
Asker og Bærum brannvesen avsluttet nylig et prosjekt med Hafslund Elsikkerhet med mål å få ned antall branner startet av elektriske årsaker. Hele 40 prosent av alle branner her i landet oppstår nettopp slik.

Det er nok dessverre en del folk som ikke er klar over at det kun er lov til å montere løse lampeledninger og lignende, sier Elisabeth Gripne Plomgren, informasjonskonsulent i Asker og Bærum brannvesen.

Advarselen som nå kommer på pakkene til det elektriske utstyret er kjempebra. En liten tankevekker som kan få folk til å velge riktig, og som forhåpentligvis vil føre til færre branner, sier hun.